ж.к. Младост
София,
България
23.3739737999999
42.6521985
UserLikes
Име: СУБИГИ
Адрес: София, ж.к. Младост
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.subigi.org
E-mail: text to image
Отрасъл: Правни и юридически услуги
Дейност:

Събиране на лоши плащания, правни консултации

Ключови думи: управление, събиране, просрочени, дългове, заеми

Галерия

СУБИГИ

Виж на картатаПродукти

Събиране на дългове

Събирането на дългове е преди всичко добро владеене на изкуството на комуникацията и директните преговори. Нашите усилия са насочени към превръщане на лошите длъжници в изрядни платци, като в същото време се стремим да запазим добрите отношения между кредиторите и техните кредитополучатели.

СУБИГИ ООД предлага извънсъдебно и съдебно събиране на дългове, като преминаването от едната фаза към другата става само ако са изчерпани всички доказани в нашата практика законодопустими и непротиворечащи на добрите нрави техники за въздействие спрямо длъжника.
Фирмено разузнаване

В сложните условия на световната финансово-икономическа криза особена важност за стопанските субекти придобиват мерки и мероприятия, насочени към дългосрочно планиране и прогнозиране на промените във външната среда, засягащи ефективното функциониране на фирмите и предприятията. Като основни неблагоприятни фактори, заплахи и предизвикателства пред фирмите, промишлените предприятия и корпорациите се очертават нелоялната конкуренция и промишленият шпионаж. Те могат да бъдат комбинирани с неблагоприятни дългосрочни фактори като изчерпване на ресурсите в глобален мащаб, недостига на квалифицирана работна ръка и вероятни заплахи от типа на тероризма или природни бедствия, които могат да окажат катастрофален ефект върху съществуването не само на фирмата, но и на цели промишлени отрасли. Противодействие срещу изброените заплахи и предизвикателства може да се осъществи чрез изграждането на система за фирмена сигурност, включваща концепции, стратегии и практически действия за предпазване на фирмената тайна и конфиденциална информация, разкриване, пресичане и предотвратяване на нелоялна конкуренция, както и получаване на изпреварваща информация за контрагентите и тенденциите на пазара. 
Открийте ни в Google+