ул. Осогово 30, ет. 4
София,
България
23.3081167
42.6992462
UserLikes
Име: ГРЪНЧАРОВА И СТОЯНОВ
Адрес: София, ул. Осогово 30, ет. 4
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.lawoffice-bg.net
E-mail: text to image
Отрасъл: Правни и юридически услуги
Дейност:

Консултации по търговско, гражданско право, изпълнителен процес и недвижими имоти

Ключови думи: адвокат, адвокати, правна помощ, събиране на проблемни вземания и кредити, образуване и водене на искови и изпълнителни дела
  • catalog.bg
  • ГРЪНЧАРОВА И СТОЯНОВ

Услуги

Изпълнителни дела и процес
Правни консултации и посредничество при неизпълнени задължения и събиране на вземания. Консултации с медиатор. Обезпечаване на вземанията. Разваляне на сделки, които пречат или намаляват възможността на кредитора да се удовлетвори. Образуване и участие в изпълнителен процес. Събиране на вземания. Спиране и прекратяване на изпълнителен процес. Изготвяне и изпращане на нотариални покани. Заповедно производство. Европейска заповед за плащане. Обжалване на действията на съдебен изпълнител. Суброгиране (встъпване) в правата на удовлетворен кредитор. Защита при поръчителство и солидарни длъжници. 
Открийте ни в Google+